1. Home
  2. Kiến thức tài chính
  3. Chỉ số phân tích kĩ thuật ( Technical Indicators)

Chỉ số phân tích kĩ thuật ( Technical Indicators)

Chỉ số phân tích kĩ thuật

Ta có thể xây dựng một nhóm các chỉ sổ được tính toán dựa trên giá cổ phiếu. Các chỉ số kỹ thuật xem xét để dự đoán mức giá cổ phiếu trong tương lai, hoặc chỉ đơn giản là hướng giá chung, của một chứng khoán bằng cách nhìn vào các mô hình trong quá khứ. Các ví dụ về các chỉ số kỹ thuật chung bao gồm chỉ độ sức mạnh tương đối (Relative Strength Index – RSI), chỉ số dòng tiền (Money Flow Index), chỉ số ngẫy nhiên (Stochastics), chỉ số hội tụ, phân kì trung bình (MACD) và dải Bollinger (Bollinger Bands).

 

“Chỉ số kỹ thuật” Cắt nghĩa

Các chỉ số kỹ thuật, được gọi chung là “technicals”, được phân biệt bởi chúng không được tính dựa trên thông tin tài chính của doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu đó, như thu nhập, doanh thu và lợi nhuận. Các chỉ số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất bởi các nhà giao dịch tích cực trên thị trường, vì chúng được thiết kế chủ yếu để phân tích các biến động giá ngắn hạn. Đối với một nhà đầu tư dài hạn, hầu hết các chỉ số kỹ thuật đều không có giá trị vì chúng không thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc sử dụng kỹ thuật hiệu quả nhất cho nhà đầu tư dài hạn là để giúp xác định các điểm xuất nhập cảnh tốt cho cổ phiếu bằng cách phân tích xu hướng dài hạn.

[Các chỉ số kỹ thuật là những công cụ mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để biến các mẫu thành các kế hoạch kinh doanh có thể thực hiện được. Nếu bạn muốn tiếp tục học về phân tích kỹ thuật, từ các giảng viên chuyên nghiệp theo đúng tốc độ của bạn, hãy theo dõi các bài viết tiếp theo trên lamquant.com]

(Nguồn Investopedia)

Updated on December 6, 2017

Was this article helpful?

Related Articles

Add A Comment