1. Home
  2. Chỉ số độ mạnh tương đối ( Relative Strength Index)

Chỉ số độ mạnh tương đối ( Relative Strength Index)

Chỉ số độ mạnh tương đối  Relative Strength Index – RSI’ là gì?
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ số xung lượng được xây dựng bởi chuyên gia phân tích Welles Wilder, so sánh mức độ lợi nhuận và tổn thất gần đây trong một khoảng thời gian nhất định để đo tốc độ và sự thay đổi của giá cả đối với an ninh. Nó được sử dụng chủ yếu để cố gắng xác định điều kiện vượt mua hoặc bán quá mức trong việc kinh doanh tài sản.

Relative Strength Index (RSI)
Relative Strength Index (RSI)

Giảm ‘Chỉ số sức mạnh tương đối – RSI’
Chỉ số sức mạnh tương đối được tính bằng công thức sau:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Trường hợp RS = Tăng trung bình của các khoảng thời gian tăng trong khung thời gian quy định / Mức giảm trung bình của các khoảng thời gian xuống trong khung thời gian được chỉ định /

RSI cung cấp một đánh giá tương đối về sức mạnh của một mức giá gần đây của an ninh, do đó làm cho nó một chỉ số xung lực. Giá trị RSI dao động từ 0 đến 100. Khung thời gian mặc định để so sánh các khoảng thời gian lên đến kỳ hạn là 14, như trong 14 ngày giao dịch.

Giải thích và sử dụng RSI truyền thống là các giá trị RSI từ 70 trở lên chỉ ra rằng một chứng khoán đang trở nên mua quá mua hoặc định giá quá cao, và do đó có thể được dự tính cho một sự đảo ngược xu hướng hoặc sự kéo giá hợp lý về giá. Ở phía bên kia của các giá trị RSI, một giá trị RSI từ 30 trở xuống thường được diễn giải như là một điều kiện vượt bán hoặc bị đánh giá thấp có thể báo hiệu một sự thay đổi xu hướng hoặc đảo ngược giá lên đỉnh.

Mẹo sử dụng chỉ số RSI
Các biến động giá lớn bất ngờ có thể tạo tín hiệu mua hoặc bán sai trong RSI. Do đó, nó được sử dụng tốt nhất với việc sàng lọc ứng dụng của nó hoặc kết hợp với các chỉ số khác xác nhận các chỉ số kỹ thuật.

Một số thương nhân, nhằm tránh tín hiệu giả mạo từ RSI, sử dụng các giá trị RSI cực đoan hơn như các tín hiệu mua hoặc bán, chẳng hạn như RSI đọc trên 80 để cho thấy điều kiện vượt mua và mức giá RSI dưới 20 cho thấy điều kiện vượt bán.

RSI thường được sử dụng kết hợp với đường xu hướng, khi đường hỗ trợ hoặc kháng cự thường trùng với mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong việc đọc RSI.

Theo dõi sự phân kỳ giữa giá và chỉ số RSI là một phương tiện khác để tinh chỉnh ứng dụng. Sự phân kỳ xảy ra khi một loại chứng khoán tạo ra mức giá cao hoặc thấp mới nhưng RSI không tạo ra một giá trị mới cao hoặc thấp tương ứng. Sự phân kỳ của Bearish, khi giá tạo ra mức cao mới nhưng RSI không được coi là tín hiệu bán ra. Sự phân kỳ đòn bẩy được hiểu là tín hiệu mua xảy ra khi giá tạo mức giá thấp mới, nhưng giá trị RSI thì không. Một ví dụ về sự phân kỳ giảm có thể được giải thích như sau: An ninh tăng giá lên 48 đô la và RSI đánh giá cao là 65. Sau khi giảm trở lại một chút, an ninh sau đó tạo ra mức cao mới là 50 đô la, nhưng RSI chỉ tăng lên 60. RSI đã giảm mạnh so với sự biến động của giá.

Để biết thêm thông tin về chỉ số RSI, xem phần Giới thiệu về chỉ số sức mạnh tương đối và chỉ số sức mạnh tương đối và điểm thất bại của nó

Updated on December 6, 2017

Was this article helpful?

Add A Comment